Ansioluettelo

Henkilötiedot

Nimi:

Pauliina Mäkelä (ent. Viikeri)

Syntymäpaikka:

Tampere

Nykyinen asuinpaikka:

Lempäälä

Siviilisääty:

Naimisissa, kolme poikaa

Työkokemus

Kinda Oy

07/2010-

Yrityksen perustaja, toimitusjohtaja, sosiaalisen median kouluttaja, konsultti ja luennoitsija

Päätehtävät: 1) viestinnän ja sosiaalisen median kouluttaminen, 2) sosiaaliseen mediaan ja viestintään liittyvä konsultointi, 3) yksilövalmentaminen, 4) tilaisuuksissa asiantuntijana puhuminen, 5) somekätilöinti, 6) nettikätilöinti, 7) yhteisömanagerointi, 8) liveraportointi ja 9) mediakasvatusluentojen pitäminen.  Esitysmateriaalit ovat nähtävillä SlideShare-palvelussa ja blogikirjoitukset Kindan blogissa. Useasta ammatistastani on tehty haastattelu 27.10.2016. Lisätietoa löytyy yritykseni esittelysivultani.

Hämeenlinnan kaupunki

10/2012-12/2013

Osa-aikainen nomadiohjaaja Avoimuudesta voimaa oppimisverkostoihin-hankkeen Toimikas-osahankkeessa

Päätehtävät: 1) etätyönä ja lähiohjauksena oppimisprosessissa ja ilmiöpohjaisen oppimisen askeleissa innostaminen, auttaminen, opastaminen ja näkyväksi tekeminen avoimuuden periaatteella, 2) kiertää hankkeen kaikissa ilmiöhankekouluissa Hämeenlinnan alueella, 3) vähentää uuden menetelmän ensitoteutukseen liittyvää työtaakkaa sekä auttaa löytämään tarkoitukseen sopivia sosiaalisen median palveluita ja helpottaa niiden käyttöönoton vaiheissa, 4) kouluttaa yksityisyydensuojaan, tekijänoikeusasioihin ja tiedonhaun tehostamiseen liittyvissä asioissa, 5) toimia oppimisen apuna yleensäkin sosiaalisen median asialliseen muuhun kuin vapaa-aikaan liittyvässä käytössä, 6) tarpeen mukaan rooliltaan vertaiskouluttaja, mentori, teknispedagoginen tukihenkilö ja avustaja sekä opettajille että opiskelijoille, 7) huolehtii oman työnsä ohella, muun tekemisen ohessa ja välissä, pieninä annoksina hetkittäin ja jatkuvassa vuorovaikutuksessa muiden kanssa keskustellen ja ihmetellen jatkuvan oppimisen toteutumisesta sekä sen näkyväksi tekemisestä. Työelämä toimii omalta osaltaan oppimisympäristönä. Verkostoituminen on tärkeä osa nomadiohjaajan työtä. Kohtaamiset erilaisissa tapahtumissa tuovat sattumahdollisuuksia.

Suomen eOppimiskeskus ry

10/2012-03/2013

Osa-aikainen projektipäällikkö JESPERI-hankkeessa ja TYYNE-hankkeessa

Päätehtävät: 1) JESPERI-hankkeessa projektin koordinointi, hankkeen ohjausryhmän sihteerin tehtävät, benchmarking,
kolmen suunnittelutyöpajojen toteuttaminen ja nettifasilitointi eli fasilitoi etäosallistujia ja liveraportoi kirjoittaen kaikille näkyviin muistiinpanot ja suunnittelutyöpajojen sisältöä talteen Adobe Connect -verkkokokoushuoneessa sekä JESPERI-loppuraportin toimittaminen,

2) TYYNE-hankkeessa työskentely projektiryhmässä, joka vastasi hankkeen päivittäisestä työstä ja sen koordinoinnista, hankkeen wikiin sisällön tuottaminen, työskentely ohjausryhmässä, joka vastasi hankkeen ohjauksesta, neljän asiantuntijapaneelien toteuttaminen ja nettifasilitointi sekä TYYNE-loppuraportin toimittaminen.

Suomen eOppimiskeskus ry

09/2011-06/2012

Osa-aikainen projektisuunnittelija ja nettikätilö AVO-hankkeen Vinkkiverkko-verkostossa

Päätehtävät: 1) Vinkkiverkko-verkoston verkkotilojen moderointi, aktivointi, sisällöntuotanto, jäsenten innostaminen ja toiminnan näkyväksi tekeminen Vinkkiverkon verkkotiloissa (mm. Vinkkiverkko NingWikispaces, Google Docs ja Facebookin salainen konehuone-ryhmä) sekä 2) Vinkkiverkon tilaisuuksien järjestäminen.

Otavan Opisto

06/2010-09/2012

Osa-aikainen verkkoasiantuntija ja nettikätilö AVO-hankkeen Sometu-osahankkeessa

Päätehtävät: 1) AVO-hankkeen Sometu-osahankkeen tilaisuuksien järjestäminen, 2) tilaisuuksissa matkatoimisto SoMen ja somevälinepajojen toteuttaminen sekä 3) nettikätilöinti eli Sometu-verkoston jäsenien innostaminen, moderointi, verkoston toiminnan näkyväksi tekeminen ja aktivointi sekä sisällöntuotanto Sometun verkkotiloissa (mm. Sometu Ning, Wikispaces, Google Docs, Facebook-sivu, Facebookin salainen konehuone-ryhmä ja Twitter).

Nokia Siemens Networks

09/1999-06/2010

Communications and Change Management Specialist/NSN Agile Coach, Nokia Siemens Networks, CDO, Quote to Cash (Q2C) Program, Change Management Team

Päätehtävät: 1) globaali koulutuksen hallinta tiiviissä yhteistyössä Q2C Key Programmin koulutuskontaktien, Q2C alueellisten koulutuskontaktien, NSN Academyn ja Q2C koulutuspolkujen omistajien kanssa, 2) osallistuminen koulutuksen kehittämisen projekteihin, 3) Q2C roolien ja vastuiden KPI (Key Performance Indicator) raportointi koulutusten edistymisestä, osaamisen arvioinnista ja koulutusten palautteesta, 4) globaalin koulutuksen hallinnan prosessien, työskentelytapojen ja kommunikoinnin kehittäminen ja toteuttaminen sekä 5) osallistuminen ja uusien asioiden oppiminen Tampereen Scrum Master kokoontumisissa ja aktiivinen verkostoituminen NSN:n innovatiivisten henkilöiden kanssa.

Metrics Specialist/NSN Agile Coach, Nokia Siemens Networks, COO Business Excellence, Planning & Development, Metrics Development

Päätehtävät: 1) laatumittarimääritysten tietokannan (mittarikirjaston/Metrics Libraryn) kokoaminen, ylläpito ja koulutus, 2) mittarimääritysten luominen ja päivittäminen, 3) osallistuminen ajankohtaisiin laatumittareihin, laaturaportointia ja laatumittarityökaluja koskeviin projekteihin, 4) osallistuminen yleisen raportointiympäristön luomiseen tuoteprosessien laaturaportointia varten; METRO Programmin osa-alueina vianhallinta, testaus, tuotteenhallinta ja programmin hallinta, 5) 1-200 henkilölle Agile coaching, Tampere Scrum Mastereiden tapaamisien sekä Agile-tapahtumien järjestämistä, 6) osallistuminen COO Metrics Core Team-palavereihin liiketoimintayksiköiden avainlaatuhenkilöiden kanssa sekä kiertävän pöytäkirjavastuun hoitaminen, 7) ajankohtaisten asioiden kommunikointi laatumittariyhteisölle, 8 ) osallistuminen laatumittarityökalujen loppukäyttäjätukitehtäviin, 9) NSN HW mittarimääritysten luominen ja lyhyen sekä pitkän aikavälin laaturaportointiratkaisujen luominen, 10) TWiki-sivustojen luominen, ylläpito ja koulutus sekä 11) osallistuminen kuukausittaiseen KPI (Key Performance Indicator) -raportointiin avustavissa tehtävissä.

Metrics Specialist, Nokia, Nokia Networks, Product Creation Quality

Päätehtävät: 1) laatumittarimääritysten tietokannan (mittarikirjaston) kokoaminen, ylläpito ja koulutus, 2) Product Creation Metrics Steering Groupin pöytäkirjan sekä laatumittaritiedotteen laatiminen, 3) mittaus- ja analysointiprosessiin liittyvien koulutuksien antaminen, 4) laatutoimenpiteiden seuranta ja tulosten kommunikointi, 5) laatumittarityökalujen vaatimustenhallintaprosessin luominen ja toteutus, 6) osallistuminen mittausjärjestelmän kehittämiseen ja käyttäjätestaukseen ja 7) vianhallintatyökalun mittaukseen liittyvien palaverien järjestäminen.

Senior Customer Support Engineer, Nokia, Nokia Networks, mCreate Product Line

Päätehtävät: 1) teknisten kysymysten tietokantaan saapuvien teknisten kysymysten, vianhallintajärjestämään saapuvien sisäisten ja asiakasvikaraporttien sekä kolmannen osapuolen teknisten kysymysten ja vikaraporttien koordinointi, 2) asiakasvikatilanteen seuranta tekniseen tukeen liittyvien toimenpiteiden kautta, 3) vianhallintapalavereiden puheenjohtajuus, 4) tuotetuen työohjeen päivittäminen ja kouluttaminen, 5) perehdyttäminen, 6) vianhallintajärjestämän loppukäyttäjien tukeminen ongelmatilanteissa Key User-, Power User- ja Local Concept Owner-roolien kautta sekä teknisten kysymysten tietokannassa työskentelyä ja loppukäyttäjien tukemista ongelmatilanteissa Active Agent-, Key User- ja Queue Manager-roolien kautta ja 7) työkalukoulutusten suunnittelu ja pitäminen.

Customer Support Engineer, Nokia, Nokia Networks, mCreate Product Line

Päätehtävät: 1) teknisten kysymysten tietokantaan saapuvien teknisten kysymysten, vianhallintajärjestämään saapuvien sisäisten ja asiakasvikaraporttien sekä kolmannen osapuolen teknisten kysymysten ja vikaraporttien koordinointi, 2) asiakasvikatilanteen seuranta tekniseen tukeen liittyvien toimenpiteiden kautta, 3) vianhallintapalavereiden puheenjohtajuus, 4) tuotetuen työohjeen päivittäminen ja kouluttaminen, 5) perehdyttäminen, 6) vianhallintajärjestämän loppukäyttäjien tukeminen ongelmatilanteissa Key User-, Power User- ja Local Concept Owner-roolien kautta sekä teknisten kysymysten tietokannassa työskentelyä ja loppukäyttäjien tukemista ongelmatilanteissa Active Agent-, Key User- ja Queue Manager-roolien kautta ja 7) työkalukoulutusten suunnittelu ja pitäminen.

Maintenance Coordinator, Nokia, Nokia Networks, Intelligent Network, IN

Päätehtävät: 1) teknisten kysymysten tietokantaan saapuvien teknisten kysymysten, vianhallintajärjestämään saapuvien sisäisten ja asiakasvikaraporttien ja kolmannen osapuolen teknisten kysymysten ja vikaraporttien sekä asiakkaan hätätapaustilanteiden koordinointi, 2) yleisten vikailmoitustilanneraporttien luominen, 3) älyverkkotuotelinjan työohjeen luominen ja 4) vianhallintapalavereiden sihteerin tehtävät.

Tampereen Kokouspalvelu Oy

13.2.1996-31.8.1999

kongressisihteeri

Päätehtävät: 1) Kongressien, kokousten, näyttelyiden ja tapahtumien järjestelytehtävät: rekisteröintilomakkeiden luonti, rekisteröintien käsittely, osallistujien majoituksen järjestäminen ja maksuliikenteen hoitaminen, abstraktien käsittely, esitelmien pyytäminen ja esitteiden laatiminen sekä postitus, vahvistuskirjeiden lähettäminen sekä muun kirjeenvaihdon hoitaminen osallistujille, työskentely kongressin rekisteröintitoimistossa kongressin tapahtumapaikalla, 2) mikrotukitehtävät, 3) tukitoimet rekisteröintitietokannassa.

Tilos Oy

13.2.1996-31.8.1999

johdon sihteeri

Päätehtävät: 1) Suurtalouksien koneelliseen astianpesuun, pesuaineisiin ja -koneisiin keskittyneen yrityksen sisääntulevan tiedon avaaminen, käsittely ja lajittelu, 2) kaiken uloslähtevän tiedon käsittely sähköposteina, kirjeinä ja laskuina, 3) tapaamisten ja palavereiden järjestelyä ja aikataulutusta, 4) yritystiedon käsittelyä täyttämisen, tallentamisen ja kirjaamisen kautta, 5) puhelinkeskuksena toimiminen, 6) laskutus ja 7) mikrotukitehtävät.

Koulutus ja kurssit

Oppiminen Online – Some-Kehittäjä, OAMKin, HAMKin ja Omnian yhteinen OsaOppi III – Osaamispisteet pelissä -hanke, 5 op, 45 osaamismerkkiä, 12/2014-08/2015

Opettajasta oppimisen valmentajaksi -valmennus, InnoOmnia, 01/2011-11/2011

Sosiaalisen median tiedottajakurssi, Otavan Opisto, 09/2010-09/2011

NSN Agile Coach-koulutukset Flexible Companyn toimesta, 2008-2010

Certified Scrum Master, 2008

Project Management Basics, 2005

Nokia Networksin ja Nokia Siemens Networksin sisäiset tuote-, työkalu-, prosessi- ja laatukoulutukset, 1999-2010

Nokia Networksin kurssit, 1999-2003

Yo-merkonomi markkinointilinjalta, Ikaalisten kauppaoppilaitos, 1992

Ylioppilas, Tampereen lyseon lukio, 1990

Kielitaito

suomi, äidinkieli

englanti, erinomainen

ruotsi, perusteet

venäjä, perusteet

saksa, alkeet

italia, alkeet

Luottamustoimet

Lempäälän Yrittäjät ry

hallituksen jäsen, varapuheenjohtaja, viestintävastaava, nuorten yrittäjien vastaava

2017-2018

Pirkanmaan Monikkoperheet ry

puheenjohtaja, Monikkoposti -jäsenlehden toimittaja,
edustaja Suomen Monikkoperheet ry:n toiminnassa, monikkoperhevalmentaja

1996-2001

Suositukset

LinkedIn tietokannan profiili

Päivitetty 5.12.2016

Mainokset

4 kommenttia artikkeliin ”Ansioluettelo

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s